Parámetros de ponderación ABAU.

Esta ligazón é INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para o alumnado de 2º de BAC.

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - Curso 2017 – 2018.

Ningún comentario:

Publicar un comentario