Anuncio polémico no aniversario dos 300 anos da RAEA RAE está a celebrar o aniversario dos seus 300 anos de existencia. A mágoa é que se escollese este anuncio para conmemorar esta celebración. De feito varias asociacións de mulleres, entre elas a Federación de Mulleres Progresistas, xa lle pediron á RAE a súa retirada por continuar a reproducir estereotipos sexistas sobre a muller.  Estas mesmas asociacións lembran  a pouca igualdade que se promove desde esta institución, o moi inferior número de mulleres académicas fronte ós homes, xa non só ó longo da historia, senón tamén a día de hoxe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario