Simulacro de evacuación dun autobús
O 16 de outubro tivo lugar no IES de Vilalonga un simulacro de evacuación dun autobús. Foi organizado pola subdirección do Centro para o alumnado de 1º da ESO. Trasladouse  un membro da policía local para explicar ao alumnado como debía proceder en caso de perigo. Esta actividade é moi importante pois a maioría do alumnado acode en autobús ao centro.
Ningún comentario:

Publicar un comentario