UNIDADE DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

A profesora Mercedes Mora do Seminario de Xeografía e Historia, levou a cabo unha experiencia pedagóxica moi interesante en 4º da ESO. Consistiu en apoiar a explicación do tema de Ciencias Sociais relativo á 1ª Guerra Mundial con distintos materiais didácticos:
§ Visionado do documental “ A 1ª Guerra Mundial” para que o alumnado recoñecera aos protagonistas do conflito, aos bandos enfrontados, as estratexias empregadas, as fases da Guerra, as consecuencias...
§ Proxección da película: “Senderos de Gloria” e realización do guión de traballo que se inclúe no tema do libro sobre a mesma.
§ Fotocopias dunha selección de fragmentos da novela “ La caída de los gigantes” de Ken Follet. Resumimos o contido das fotocopias:
a. Un nobre inglés xustifica a guerra.
b. Plan Shlieffen: a guerra levaba nove anos en xérmolo; a paz armada e a carreira armamentística.
c. Zimmerman: Alemaña proponlle a México.....
d. Relacionado cos gastos da guerra.
e. Tratado de Versalles: un alemán conta a súa versión.
Os resultados obtidos foron moi satisfactorios o que anima a realizar máis experiencias deste tipo.
Parabéns.