OLLOS DE AULATemos aquí os dous primeiros números de Ollos de aula. Esta  é a revista que edita a CGENDL para as familias do alumnado. Está pensada como unha ferramenta de apoio ó traballo do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do noso centro, mais coa vontade de se dirixir a toda a comunidade educativa e, moi especialmente, ás familias, un piar fundamental na formación do noso alumnado e mais na extensión de usos do noso idioma.

Ningún comentario:

Publicar un comentario