Recensións de libros de temática antropolóxica
A antropoloxía é unha rama da filosofía que se ocupa da idea de “ser humano”. Non é unha ciencia, porque o seu obxecto non se reduce a un campo categorial en particular: o campo biolóxico, o campo cultural, o campo psicolóxico, etc. Por iso necesita nutrirse de saberes científicos como a zooloxía, a socioloxía, a psicoloxía, e tamén de obras literarias que iluminan aspectos da existencia humana. Un modo de achegarse a estes saberes é a través da lectura e análise de obras significativas. Na biblioteca contamos cunha ampla bibliografía, tanto ensaística como literaria,  que nos axuda a coñecer mellor as características máis salientables do ser humano. O alumnado da materia fixo a recensión de algunhas desas obras para animar á súa lectura. Estes traballos foron realizados baixo a supervisión do profesor de antropoloxía Fernando López Prada.

Ningún comentario:

Publicar un comentario