Traballo artístico de aplicación de teorías éticas
A profesora Mónica Leal Cacheda do Seminario de Filosofía realizou  unha serie de  traballos co seu alumnado de 1º de bacharelato no que  debía escoller unha situación cotiá na súa contorna e analizala usando os criterios de dúas das teorías éticas estudadas, a escoller: o eudemonismo de Aristóteles, o hedonismo de Epicuro, o utilitarismo de Stuart Mill ou a ética do deber de Kant.  Esta análise debía reflectirse nun obxecto artístico que producira unha emoción  no espectador ó que se invitaría a reflexionar sobre asuntos coma o consumo de alcohol, o silencio ante a agresión, a dopaxe no deporte, a homosexualidade e outros moitos temas que preocupan o alumnado. Ningún comentario:

Publicar un comentario