"Anagnoriseando"Continuamos cos nosos vídeos de 2º de bacharelato sobre as Letras Galegas, neste Isabel Garrido e Alba Fernández xa se centran de cheo na autora das nosas letras 2018, María Victoria Moreno e na súa obra "Anagnórise" analizando pormenorizadamente diversos aspectos desta novela.

Ningún comentario:

Publicar un comentario