"MUNDO LOIS"Mundo Lois from Mundo Lois on Vimeo.


MUNDO LOIS xorde da idea de Antón Reixa, amigo persoal do autor Lois Pereiro, de elaborar un espectáculo escénico que universalice a obra poética do homenaxeado das Letras deste ano.

LOIS na ESCENA. LINO BRAXE tráenos "Mundo Lois", poemas de Pereiro sobre as táboas

Ningún comentario:

Publicar un comentario