Exposición "Historia da arquitectura"O Departamento de Xeografía e Historia, en colaboración coa Biblioteca, realizou durante o curso pasado o  traballo "Historia da arquitectura", que culminou coa realización dunha serie de paneis que están expostos no noso corredor principal.

Trátase dun conxunto de doce paneis, que conteñen varias fotografías acompañadas de textos explicativos organizados polos máis representativos estilos artísticos da cultura occidental. Esta exposición concibiuse como unha "lección permanente" cuxos obxectivos son:
  • Mostrar, ordenados no tempo, os estilos arquitéctonicos máis representativos, da cultura occidental .
  • Memorizar os nomes dos distintos estilos e as súas cronoloxías.
  • Percibir a evolución da arquitectura con relación ós cambios históricos.
  • Asumir os cambios arquitectónicos no tempo e  as influencias e permanencias duns nos outros.
  • Percibir a arquitectura como un fenómeno humano e polo tanto cambiante.

Ningún comentario:

Publicar un comentario