Árbore de Nadal xeométrica

   

 

 O alumnado de matemáticas da ESO fixo unha árbore de Nadal orixinal. Traballaron a xeometría e con distintas formas e materiais elaboraron este varios adornos de Nadal.

A xeometría é unha rama das matemáticas fundamental por iso se estuda en secundaria. O aprendizaxe da xeometría debe de ir do concreto ao abstracto, polo cal é necesario  que se desenvolvan actividades con materiais concretos.

 

 

O obxectivo é desenvolver no alumnado a percepción do espazo, a súa capacidade de abstracción e visivilización, a súa habilidade  para desenvolver conxecturas a cerca das relacións xeométricas entre unha ou varias figuras e poder argumentar o resultado.


                                                                                        


A xeometría contribúe a resolver problemas prácticos como a medición de lonxitudes, áreas e volumes, ou o trazo de  lindes na terra. Ademais, desempeña un papel instrumental para o desenvolvemento da arquitectura, a xeografía e a astronomía.

 

O alumnado do ciclo de automoción colaborou na actividade.