Vista á Audiencia Provincial de Pontevedra

CRÓNICA DUN XUÍZO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO.

Imos facer a crónica dun xuízo que se celebrou o día 10 de febreiro de 2015,  onde se xulgaba por un intento de homicidio realizado o día 9 de novembro de 2011, producido baixo os efectos das drogas, a un acusado chamado José Luis e a vítima chamábase  Roberto.

O acusado, tras narrar os feitos desa noite, declarou que a vítima o recolleu na súa casa e foron a un domicilio dunha terceira persoa a consumir drogas, logo o vítima deixou o acusado na súa casa polo que se declara inocente.

Mentres que a vítima declara que ese mesmo día recolleu o acusado na súa casa, e foron ao domicilio, citado antes, a consumir droga. De volta ás súas casas fixeron unha parada, onde di que o acusado lle disparou.

Logo declararon as testemuñas:  os gardas civís dicían que a vítima chegou ó cuartel con feridas de bala e restos de sangue. Despois Solla, o pai do acusado, e mais un veciño, declararon que o acusado e mais a vítima se coñecían de toda a vida. A seguir, o dono da casa dixo que Roberto aquel día si entrara no domicilio e consumira drogas. Por último, a moza de Jose Luis narrou sucintamente a relación e a vida que levaba co acusado.

No xuízo déronse varias incongruencias. En primeiro lugar, que o acusado e mais a vítima se coñecían de toda a vida, mentres que a vítima dicía que se coñecían dende había un mes. En segundo lugar, o acusado e mais o dono do domicilio no que estiveron aseguraban que Roberto consumira drogas, mentres que este negaba os feitos. Tamén cabe mencionar que a vítima aseguraba non posuír drogas, pero a Garda Civil atopoulle un gramo de cocaína no seu vehículo. Por último, existen incongruencias xerais en todas as declaracións debido a falta de probas e o paso do tempo.

O xuízo quedou visto para sentenza.

Nun xuízo podemos observar os seguintes actores: un xuíz, é o que se encarga de ditar sentenza; o secretario xudicial, é o que recolle todo o que sucede no xuízo; o fiscal, que son os que defenden a legalidade no nome da sociedade; o avogado defensor, que se encarga de defender ó acusado. Os procuradores, representan os cidadáns ante a xustiza. O demandante, é o que inicia unha acción xudicial para solicitar algo ao que cre ter dereito. O demandado, aquel ao que se lle pide algo por vía xudicial. O acusado, aquela persoa a través da cal a Administración de Xustiza actúa por medio do Ministerio Fiscal por delictos e faltas. A Acción Popular, son os determinados grupos de persoas que actúan cun avogado como acusadores, en en defensa dos intereses colectivos. A testemuña, é alguén que di o que viu ou o que coñece dun determinado asunto que se está a xulgar. O perito, é a testemuña especializada. O xurado, que é un tribunal constituído por 9 cidadáns selecionados polas partes que ditamina a culpabilidade ou nun proceso penal. Outros elementos son o veredicto, que é a decisión final e por último a sentenza, que é a pena que impoñen os xuíces.

VALORACIÓN PERSOAL.

En canto á resolución do xuízo consideramos que o acusado é inocente polas continuas contradicións da vítima na reconstrución dos feitos. Por outra parte, a visita a este xuízo foi unha experiencia nova na cal podemos observar como está a xustiza hoxe en día, e como xulgan as persoas por igual. Consideramos que a visita á Audiencia Provincial de Pontevedra para presenciar un xuízo real foi para nós moi instrutivo e interesante, especialmente pensando nas persoas que están interesadas na carreira de dereito. Puidemos coñecer o funcionamento destes procesos e as persoas que nel interveñen. Ademais, tivemos a oportunidade de falar directamente cos “maxistrados” (xuíces), o fiscal e o “letrado” (avogado), que atenderon as nosas preguntas.

Adrían Rosal, Isabel Uzal e Roberto Fernández. (2º de bacharelato C)


Ningún comentario:

Publicar un comentario