Día Internacional da Paz


No IES de Vilalonga quixemos celebrar e visivilizar o 30 de xaneiro, Día Internacional da Paz, con un cartel e unha selección de poemas. Pensamos que é preciso traballar en favor da convivencia e a non violencia no noso entorno e no mundo en xeral. Transmitirlle ao alumnado os valores da concordia e a paz é imprescindible. A escolma de poesía fíxose en colaboración coa profesora de galego Ana Belén Vázquez Pardal.


Ningún comentario:

Publicar un comentario