HISTORIA DA ARTE. 2º DE BACH. C


Informe da viaxe didáctica a Italia:

O Departamento de Xeografía e Historia, en colaboración coa biblioteca, organizou unha excursión a Italia entre os días 8 e 15 de xaneiro de 2020. O alumnado que participou foi o da materia de Historia da Arte de 2º de bacharelato C, en total once alumnos/as acompañados polos profesores: Mª Teresa Fidalgo, de dito Departamento, e José Dopazo de Grego e Latín. Visitamos as seguintes cidades: Bolonia, Módena, Rávena, Florencia e Pisa.
Os obxectivos eran:
   a.- Levar a cabo unha viaxe cultural cuxos destinos e visitas formaran parte da materia impartida na aula.
        b.- Que o alumnado de Historia da Arte tomara contacto con diferentes obras de arte in situ.
        c.- Aproximar ao alumnado a Historia da Arte e os linguaxes artísticos.
        d.-Espertar inquietudes cara a materia e a experiencia estética na realidade. Estimular no alumnado a capacidade de análise dunha obra de arte.
         e.-Aplicar os coñecementos aprendidos na aula.
  f.- Facer que o alumno/a se desenvolva en lugares e ambientes distintos os habituais para que madure a súa capacidade de independencia (habilidades comunicativas, actitudes responsables e de respecto, convivencia adecuada,etc.)
         g.- Estimular no alumnado a súa capacidade para resolver problemas.

A valoración por parte do alumnado foi moi positiva, levouse a cabo unha enquisa e os resultados foron que lles pareceu moi adaptada a materia, dun alto valor didáctico e unha experiencia positiva Estamos preparando unha exposición sobre a mesma que inclúe fotografías, vídeos e textos sobre os lugares e obras artísticas visitadas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario