Traballo matemático

A profesora Estela Prol que imparte a materia de matemáticas en 1º da ESO   levou a cabo este mes de marzo un estudo estatístico de como cambia o alumnado dende 1º da ESO ata 4º da ESO. O alumnado fixo todas as tarefas dende a recollida de datos ata a publicación das conclusións. Elaboraron os traballos con medios tecnolóxicos. O seu manexo, os cálculos precisos e  os razoamentos finais están dirixidos ao desenvolvemento das capacidades do alumnado e a súa maior independencia persoal nas tarefas.

 Ningún comentario:

Publicar un comentario