Conferencia sobre a Lei do Menor.


O Programa.Katorce18 quere achegar a Lei do menor, reguladora da responsabilidade penal das persoas menores de idade, a institutos e colexios de toda Galicia para informar, previr e facelos conscientes das consecuencias dos seus actos. 
Charlas divulgativas para o alumnado de 2º e 4º da ESO, cun claro obxectivo  preventivo das condutas infractoras máis salientables nos adolescentes, facendo especial fincapé no acoso escolar, as redes sociales, o maltrato familiar, etc. e en todos aqueles temas e situacións que viven de preto os adolescentes, explicando as consecuencias legales e a responsabilidade dos menores nestas.

Esta é unha iniciativa da Fundación Barrié e da Asociación Arela.

Gracias por contar con nós.


Ningún comentario:

Publicar un comentario